ბალანსირების პრინციპების გამოყენება სააღრიცხვო ციკლის დამთავრებისას