აუდიტორული მომსახურება

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს საიტზე!

შპს „AUDIT CONSULTING GROUP” წარმოადგენს შესღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, რომელიც მეწარმეებს სთავაზობს აუდიტორულ და საბუღალტრო მომსახურებას.

ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიზანია-კლიენტის ფინანსურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სამეურნეო საქმიანობაში შეცდომების თავიდან აცილება, მეთოდების გამომუშავება, რომლებიც აამაღლებს წარმოების ეკონომიკურ საქმიანობას.

ჩვენ ვართ დაინტერესებულნი არა მხოლოდ ერთჯერად შეკვეთებსა და კონსულტაციებში, არამედ მჭიდრო ურთიერთსაქმიანობის განვითარებაში.ამას ამტკიცებს ის ფაქტი, რომ ის წარმოებები, რომლებმაც მოგვმართეს ჩვენ-დღემდე (განუწვეტლივ) აგრძელებენ ჩვენთან თანამშრომლობას.

ჩვენი საზოგადოების თანამშრომლებს აქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება, რომელიც გვაძლევს ნებას შევთავაზოთ ჩვენს კლიენტებს აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურებების ფართო სპექტრი, ასევე იურიდიული თანხლება სამეწარმეო საქმიანობაში.

ჩვენს კომპანიაში მუშაობენ სერთიფიცირებული აუდიტორები, რომლებსაც აქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც აუდიტორულ, ასევე ბუღალტრულ საქმიანობაში.

 

ყოველგვარი კითხვა-პასუხი სამეწარმეო და საგადასახადო კანონმდებლობის ან საბუღალტრო აღრიცხვის თემაზე უფასოა.