საქმიანობა

ჩვენ ვართ დაინტერესებულნი არა მხოლოდ ერთჯერად შეკვეთებსა და კონსულტაციებში, არამედ მჭიდრო ურთიერთსაქმიანობის განვითარებაში.ამას ამტკიცებს ის ფაქტი, რომ ის წარმოებები, რომლებმაც მოგვმართეს ჩვენ-დღემდე (განუწვეტლივ) აგრძელებენ ჩვენთან თანამშრომლობას.