საკონსულტაციო მომსახურება

კონსულტაცია საწარმოსათვის, ინდ. მეწარმეებისათვის და გადამხდელი ფიზიკური პირებისათვის;

-        კომპანიის დაფუძნება;
-        საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება;
-        საგადასახადო დაბეგვრა და გადასახადების ოპტიმიზაცია;
-        ბიზნეს გეგმების შედგენა;
-        კომპანიის მართვა და სხვა.

საკონტაქტო ნომერი:
+995 591 700 105
+995 591 700 106