ქონების შეფასება

უძრავი ქონების შეფასება, მიწის ნაკვეთების შეფასება, მოძრავი ქონების შეფასება, ქონების რეალური ღირებულების დადგენა ბანკის, ინვესტორის ან/და საგადასახადო ორგანოებისათვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით.

საკონტაქტო ნომერი:
+995 591 700 105
+995 591 700 106