იურიდიული მომსახურება

  • საქმიანი დოკუმენტაციის შედგენა ან/და კონსულტაციები. ნოტარიული მომსახურეობა
  • ხელშეკრულებების მომზადება
  • კომპანიების დაფუძნება/რეგისტრაცია
  • წილების/აქციების მართვა და განკარგვა
  • კომპანიების შერწყმა და გაყოფა
  • დოკუმენტების მომზადება უძრავი ქონების შეძენა/გაყიდვის დროსსამოქალაქო საქმეების წარმოება სასამართლოში
  • შრომითი უფლებების დაცვა

საკონტაქტო ნომერი:
+995 591 700 105
+995 591 700 106