ალტერნატიული აუდიტი

ალტერნატიული აუდიტის ფარგლებში ,,A. B. C" კატეგორიის მომსახურებას გთავაზობთ.

შპს „AUDIT CONSULTING GROUP”მა, როგორც წარმატებული და წამყვანი სპეციალისტებით დაკომპექტებულმა გუნდმა, რომელთაც გააჩნიათ ბიზნენსის ყველა დარგში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება უდიდესი პასუხისმგებლობითა და საქმისადმი პროფისიონასური მიდგომით, უმოლკეს ვადაში შეძლო მოეპოვებინა სანდო და გამორჩეული კომპანიის სახელი. ჩვენი სტაბილური განვითარების საფუძველია სამართლიანი მიდგომა თითოეული გადამხდელის მიმართ, პროფესიონალიზმი, პატიოსნება, კონფიდენციალობა.

საკონტაქტო ნომერი:
+995 591 700 105
+995 591 700 106