საგადასახადო აღრიცხვა (რეგისტრაცია)

გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის მიზნით შეგიძლიათ მიმართოთ შემოსავლების სამსახურის ნებისმიერ სერვის ცენტრს.
გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა მოიცავს გადასახადის გადამხდელისთვის საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭებასა და რეგისტრირებული მონაცემების ერთიან კომპიტერულ ბაზაში (საგადასახადო აღრიცხვის ერთიან რეესტრში) შეტანას.
"მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში 2009 წლის  25 დეკემბერს განხორციელებული  ცვლილებების შემდეგ საგადასახადო ორგანოს ნაცვლად მეწარმე სუბიექტების რეგისტრაციას ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს  მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  –  საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო.
ყურადღება:
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ რეგისტრაციის და საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭების პროცედურა შიშეტანილი იქნა ცვლილებები. კერძოდ:  საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოში რეგისტრირებული იურიდიული პირების საიდენტიფიკაციო ნომერი იწყება ციფრით – 4, ხოლო ინდივიდუალური მეწარმის ციფრით – 3. საიდენტიფიკაციო  ნომრის ფორმირების პრინციპი დარჩა უცვლელი.

შემოსავლების სამსახურის სერვის ცენტრების მისამართები:

თბილისი

ისანი–სამგორის, ძველი თბილისის და დიდგორის სერვის ცენტრი

გულუას ქუჩა N4
2 26 22 21


ვაკე–საბურთალოს სერვის ცენტრი

კოსტავას გამზირი N68ა
2 26 18 48;   2 26 18 44
2 26 18 43;   2 26 18 46
2 26 18 47


დიდუბე–ჩუღურეთის სერვის ცენტრი

აღმაშენებლის გამზირი N140ა
2 26 18 00
 


გლდანი–ნაძალადევის სერვის ცენტრი

სარაჯიშვილის ქ. N1
2 26 18 27;   2 26 18 29
2 26 18 28;   2 26 18 33
2 26 18 32;   2 26 18 34რუსთავის სერვის ცენტრი

ქ. რუსთავი, კოსტავას გამზ. N36
2 26 21 17


მარნეულის სერვის ცენტრი

ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ.N80
2 26 22 99


თელავის სერვის ცენტრი

ქ. თელავი, ერეკლე II გამზ. N1
2 26 22 84;   2 26 22 85;   2 26 22 80


ახალციხის სერვის ცენტრი

ქ. ახალციხე, პ. ნათენაძის ქ. N54
2 26 21 27


გორის სერვის ცენტრი

ქ. გორი, სამეფოს ქ. N50
2 26 18 62;   2 26 17 68;   2 26 18 60


მცხეთის სერვის ცენტრი

ქ. მცხეთა, მუხრანის ქ. N17
2 26 18 51;   2 26 18 52


ბათუმის სერვის ცენტრი

ქ. ბათუმი, ფიროსმანის ქ. N5ა
2 26 17 25;  2 26 17 38;   2 26 17 28


ქუთაისის სერვის ცენტრი

ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილი ქ. N5
2 26 22 51;   2 26 26 51;   2 26 26 52


ზესტაფონის სერვის ცენტრი

ქ. ზესტაფონი, წერეთლის ქ. N5
2 26 23 52;   2 26 23 53


ფოთის სერვის ცენტრი

ქ. ფოთი, დ. თავდადებულის ქ. N4
2 26 18 16


ოზურგეთის სერვის ცენტრი

ქ. ოზურგეთი, ი. შემოქმედელის N3
2 26 23 41


ზუგდიდის სერვის ცენტრი

ქ. ზუგდიდი, სტალინის ქ. N1
2 26 23 39