უბნის საგადასახადო ოფიცერი

უბნის საგადასახადო ოფიცერი ეს არის შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის თანამშრომელი, რომელიც კონკრეტულ სამოქმედო უბანზე არის მიმაგრებული და უზრუნველყოფს ამ ტერიტორიაზე მოქმედი გადასახადის გადამხდელის კონსულტირებას საგადასახადო კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
უბნის საგადასახადო ოფიცერი გადაადგილდება ფეხით ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკით, რომლის საშუალებითაც უკავშირდება შემოსავლების სამსახურის ელექტრონულ სისტემას/ბაზას და გადამხდელს ადგილზე უწევს სხვადასხვა სახის მომსახურებას.
უბნის საგადასახადო ოფიცრის საქმიანობის ამოცანას საგადასახადო დარღვევების პრევენცია წარმოადგენს და მას არ აქვს გადამხდელის დაჯარიმების უფლება.

რაში ეხმარება უბნის საგადასახადო ოფიცერი გადასახადის გადამხდელს?
 • პასუხობს გადამხდელის მიერ საგადასახადო კანონმდებლობასთან, ადმინისტრაციულ და სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებულ შეკითხვებს
 • რეკომენდაციას უწევს გადამხდელს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეღავათებით სარგებლობასთან დაკავშირებით
 • გადამხდელებს აწვდის ინფორმაციას საგადასახადო კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების შესახებ
 • ახორციელებს ვადაგასულ ან/და შემდგომი გამოყენებისათვის უვარგისი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის დოკუმენტების შედგენის და დადასტურების პროცედურებს ;
   
 • ეხმარება გადასახადის გადამხდელს, შემოსავლების სამსახურის სერვის-ცენტრში მიუსვლელად , ადგილზე მიიღოს სხვადასხვა მომსახურება (მაგ. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის და მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება/გაუქმება.) და ადგილზე მიიღოს მინიჭებული სტატუსის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
 • გადასახადის გადამხდელის საქმიანობაში სამართალდარღვევის ფაქტის აღმოჩენის შემთხვევაში (კერძოდ, გადამხედელი არ არის რეგისტრირებული, არ აქვს სალარო აპარატი ) - მიუთითებს გადამხდელს დარღვევის არსებობაზე, შესაბამისი დოკუმენტის შედგენის საფუძველზე განუსაზღვრავს ვადას დარღვევის აღმოსაფხვრელად. ამ ვადის მოქმედების პერიოდში, აღნიშნული დარღვევისათვის გადასახადის გადამხდელი არ ჯარიმდება;
გადასახადის გადამხდელის სარგებელი უბნის საგადასახადო ოფიცერთან თანამშრომლობით?
 • საგადასახადო ოფიცერთან თანამშრომლობით, გადამხდელი თავიდან იცილებს საგადასახადო სამართალდარღვევებსა და მასთან დაკავშირებულ სანქციებს/ჯარიმებს.
 • გადასახადის გადამხდელს შესაძლებლობა აქვს, კონსულტაციის მისაღებად ტელეფონის საშუალებით დაუკავშირდეს უბნის საგადასახადო ოფიცერს.

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია უბნის საგადასახადო ოფიცრის მიერ გაწეული კონსულტაცია და მომსახურება არის სრულიად უფასო.თქვენ იწყებთ სამეწარმეო საქმიანობას და ჯერ არ სარგებლობთ უბნის საგადასახადო ოფიცრის მომსახურებით?
 • შემოსავლების სამსახური უზრუნველყოფს უბნის საგადასახადო ოფიცრის ვიზიტს თქვენს ობიექტზე, რომელიც გაგიწევთ კვალიფიციურ კონსულტაციას. ქვემოთ მოცემული სიიდან შესაძლებლობა გაქვთ აირჩიოთ უბანი ან რეგიონი და დაგვიკავშირდეთ მითითებულ ნომრებზე.<

 
სამმართველოს უფროსი
გიორგი ბერძენიშვილი
577 773 999
სამმართველოს უფროსის მოადგილე
კახაბერ ფიჩხაია 
577 055 717
სექტორის უფროსი
გლდანი-ნაძალადევის სექტორი
დავით ჩიქოვანი
577 055 899
სექტორის უფროსი
დიდუბე-ჩუღურეთის სექტორი
ელენე გოგოლაძე
577 053 904
სექტორის უფროსი
ისანი-სამგორის სექტორი
არჩილ მამულაშვილი
577 055 712
სექტორის უფროსი
ვაკე-საბურთალოს სექტორი
სერგო ჯინჭარაძე
577 055 797
სექტორის უფროსი
ძველი თბილისის სექტორი
თემურ ეზუგბაია
577 055 706
სექტორის უფროსი
მცხეთა-მთიანეთის სექტორი
ირაკლი იობაშვილი
5 77 055 575
სექტორის უფროსი
აჭარა
დავით ბაჯელიძე
577 055 873
სექტორის უფროსი
ქვემო ქართლი
ზვიად ჭუნაშვილი
577 054 486
სექტორის  უფროსი
იმერეთი და რაჭა-ლეჩხუმი
პარმენ მარგველიძე 577 054 999
სექტორის უფროსი
გურია და სამეგრელო-ზემო სვანეთი
თენგიზ ჭითანავა
577 055 620
სექტორის უფროსი
შიდა ქართლი
ანდრო მინდიაშვილი
577 055 650
სექტორის უფროსი
სამცხე-ჯავახეთი
ვასილ ივანიძე
577 055 738
სექტორის უფროსი
კახეთი
ზაქარია კაკოშვილი
577 055 819